GTM-MQDS2NT

Общи условия

ПРЕГЛЕД

Този уебсайт се управлява от ПАВЛОВИ 2022 ЕООД  гр.РАКОВСКИ, ЕИК 207618122, регистрирана по закона за ДДС С НОМЕР BG207618122 МОЛ Йосиф Павлов . Навсякъде в сайта термините "ние", "нас" и "нашата" се отнасят доПАВЛОВИ 2022 ЕООД .  ПАВЛОВИ 2022 ЕООД  предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт, на вас, на потребителя, при условие, че приемете всички посочени тук условия, правила и известия.

Чрез посещение на нашия сайт и / или закупуване на нещо от нас, вие се ангажирате в нашата "услуга" и се съгласявате да спазвате следните условия ("Общи условия", "Условия"), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия важат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребителите, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да използвате или да използвате нашия уебсайт. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да се обвързвате с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, то няма да имате достъп до уебсайта или да използвате услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заместваме някоя част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и / или промени в нашия уебсайт. Ваше задължение е периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаването на използването или достъпа до уебсайта след публикуването на всички промени представлява приемане на тези промени.


Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между www.all-gifts.eu от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.all-gifts.eu (наричан по-долу сайт). Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този сайт. Ако използвате този сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този сайт.

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.all-gifts.eu(с изключение на линка към настроящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия".

УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Като се съгласявате с настоящите Условия за ползване, вие декларирате, че сте пълнолетни в държавата или провинцията си на пребиваване или сте дали вашето съгласие/позволение на някоe от вашите непълнолетни деца да използват този сайт.

Не можете да използвате нашите продукти за незаконни или неоторизирани цели, нито пък, при използването на Услугата, да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само, закони за авторското право).
Не трябва да изпращате червеи или вируси или кодове с разрушителен характер.
Нарушаването или нарушаването на някое от условията ще доведе до незабавно прекратяване на услугите Ви.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услугата на всеки без причина, по всяко време.
Разбирате, че съдържанието ви (без да се включва информация за кредитната карта) може да бъде прехвърлено некриптирано и включва предавания по различни мрежи; и промени в съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги е шифрована по време на прехвърляне по мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате която и да е част от Услугата, ползването на Услугата или достъп до Услугата или друг контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас ,
Заглавията, използвани в настоящото споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин да се отразят на тези условия.

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт се предоставят само за обща информация и не трябва да се разчита на тях или да се използват като единствена основа за вземане на решения, без да се обмислят първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и се предоставя само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да наблюдавате промените в нашия сайт.

 МОДИФИЦИРАНЕ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да променим или прекратим Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.
Ние няма да носим отговорност пред Вас или трета страна за промяна, спиране или прекратяване на Услугата.

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или обмен само съгласно правилата ни за връщане.
Направихме всичко възможно, за да покажем колкото е възможно по-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на който и да е цветен монитор ще бъде точен.
Ние си запазваме правото, но не сме длъжни да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги на никое лице, географски регион или юрисдикция. Ние можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или ценообразуване на продукти подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по преценка на нас. Ние си запазваме правото да преустановим всеки продукт по всяко време. Всяко предложение за продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидно, когато е забранено.
Ние не гарантираме, че качеството на всички продукти, услуги, информация или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговаря на вашите очаквания или че ще бъдат отстранени грешките в Услугата.

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА АКАУНТ И ПЛАЩАНЕ

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която сте направили с нас. Възможно е по свое усмотрение да ограничим или да анулираме закупените на човек, на домакинство или по поръчка количества. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под една и съща клиентска сметка, една и съща кредитна карта и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че извършим промяна или отмяна на поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и / или адреса за фактуриране / телефонния номер, предоставен в момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме нареждания, които, по наше мнение, изглежда се поставят от дилъри или дистрибутори.
Приемате да предоставите текущи, пълни и точни данни за покупките и сметките за всички покупки, направени в нашия магазин.
Приемате да актуализирате своевременно профила си и друга информация, включително имейл адреса и номерата на кредитните Ви карти и датите на валидност, за да можем да извършим транзакциите Ви и да се свържем с Вас, ако е необходимо.
За повече подробности, моля, прегледайте правилата ни за връщанията.

 ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Някои съдържания, продукти и услуги, достъпни чрез нашата услуга, могат да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочват към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за разглеждането или оценяването на съдържанието или точността и ние не гарантираме и няма да носим отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за каквито и да е вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на трета страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се занимавате с която и да е транзакция. Жалбите, твърденията, опасенията или въпросите относно продуктите на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПРЕДСТАВЕНИЯ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни изявления (например заявки за участие в конкурс) или без да поискате от нас, вие изпращате творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по електронна поща, по пощата или по друг начин (колективно "коментари"), вие се съгласявате, че можем по всяко време без ограничения да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин използваме на каквито и да било носители коментарите, които ни изпращате. Ние нямаме задължение (1) да запазим коментарите в поверителност; (2) да плащаме обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговоряме на коментарите.
Ние може, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по свое усмотрение, са незаконни, обидни, заплашителни, клеветнически, порнографски, неприлични или по друг начин нежелателни или нарушават интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване.
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават каквото и да е право на трета страна, включително авторско право, търговска марка, лична информация, личност или друго лично или патентно право. Вие също се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или други незаконни, злоумишлени или нецензурни материали или да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който по някакъв начин може да засегне работата на Услугата или свързания с нея уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой друг освен себе си или по друг начин да ни заблуждавате с нас или трети страни по отношение на произхода на коментарите. Вие носите цялата отговорност за коментарите, които правите и за тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Изпращането на лична информация чрез магазина се регулира от нашата Декларация за поверителност.

ГРЕШКИ, НЕОБХОДИМОСТ И ОПИТИ

Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продуктите, времето за транзит и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако някоя информация в Услугата или на който и да е свързан сайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си) ,
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за ценообразуване, освен ако това се изисква от закона. Не се посочва конкретна дата за актуализиране или опресняване, приложена в Услугата или на свързан уебсайт, за да се укаже, че цялата информация в Услугата 


ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (a) за незаконна цел; б) да прикани други лица да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушава международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; г) да нарушава нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; д) да тормозят, злоупотребяват, оскърбяват, накърняват, клеветят, пренебрегват, сплашват или дискриминират на основание пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да представи невярна или подвеждаща информация; ж) да качвате или пренасяте вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата, или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет; з) да събира или проследява личната информация на други лица; (и) спам, phish, pharm, pretext, spider, crawl или scrape; й) за нецензурни или неморални цели; или (к) да се намесва или заобикаля защитните елементи на Услугата или свързания с нея уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или на който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някое от забранените употреби.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме или представляваме, че използването на нашите услуги ще бъде непрекъснато, своевременно, сигурно или без грешки.
Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да прекратим услугата по всяко време без предупреждение за вас.
Вие изрично се съгласявате, че ползването или невъзможността да използвате услугата е на ваш риск. Услугата и всички продукти и услуги, предоставени Ви чрез услугата, са (с изключение на изрично упоменатите от нас) предоставени "както е" и "налични" за ваша употреба, без никакви представителства, гаранции или условия от всякакъв вид, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, трайност, право на собственост и ненарушение.
В никакъв случай няма да бъдат отговорни за каквито и да е наранявания, загуби, иск или каквито и да е преки, непреки, случайни, наказателни, наши, директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели , специални или последващи вреди от всякакъв вид, включително, без да се ограничават до загубени печалби, загубени приходи, изгубени спестявания, загуба на данни, разходи за замяна или всякакви подобни щети, независимо дали въз основа на договор, деликт (включително небрежност) , произтичащи от използването на която и да е услуга или продукти, закупени с услугата, или за всякакви други искове, свързани по някакъв начин с използването на услугата или на който и да е продукт, включително, но без да се ограничава до, грешки или пропуски в някое съдържание или каквито и да било загуби или щети от какъвто и да било вид, възникнали в резултат на използването на услугата или на друго съдържание (или продукт), публикувано, предадено или по друг начин предоставено чрез услугата, дори и да е било уведомено за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не разрешават изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни вреди в тези държави или юрисдикции, нашата отговорност е ограничена до максималната допустима от закона степен.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и предпазвате ЕТ ЗОРИ- ЙОСИФ ПАВЛОВ и нашите главни и дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители. Включително разумни адвокатски хонорари, направени от която и да е трета страна, дължащи се или произтичащи от вашето нарушение на настоящите Условия за ползване на услугата или на документите, които те включват чрез препратка, или нарушаването на който и да е закон или правата на трета страна. 

ПОРЪЧКИ

Поръчки направени чрез сайта www.all-gifts.eu се приемат 24 часа, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дни на официални празници

 

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА
Всички цени в онлайн магазина с с включено ДДС, не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на заплащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.www.all-gifts.eu има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените www.all-gifts.eu има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. www.all-gifts.eu се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително заплатена.

 

ПРОБЛЕМ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Проблеми при изпълнението на вашата поръчка могат да възникнат поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с вас в най-кратък срок.

2. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.

4. Липса на телефон за контакт с потребителя.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за ваша сметка.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Плащане при доставка (наложен платеж): при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера;

 

ГАРАНЦИЯ
www.all-gifts.eu поема гаранция за дефекти и несъответствия по стоката при доставка. Клиентът е длъжен да провери стоката веднага при получаването. В случаи на несъответствие или дефект има право на рекламация и връщане на стоката в 14 дневен срок, считано от датата на получаване.

Изключение правят стоки, за които е упоменато в самото им описание за гаранция от производител. В тези случаи клиентът получава заедно със стоката и гаранционна карта, с която може да упражни правото си на гаранция до изтичането и.

Отстраняването на повреди по гаранционни продукти се извършва в оторизирани от производителя сервизи. При невъзможност да бъде отстранен дефект на даден продукт, същия се заменя с нов.

При проблеми, моля обръщайте се без притеснения към екипа на www.all-gifts.eu или съответния сервиз, отбелязан на гаранционната карта.

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава продукти от сайта по реда и условията, посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявения продукт(и), на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин.

Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на www.all-gifts.eu

Потребителят се задължава при ползване на услугите да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.all-gifts.eu услуги.

Потребителят се задължава да уведомява незабавно www.all-gifts.eu и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

Потребителят се задължава да не извършва злоумишлени действия.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА www.all-gifts.eu

www.all-gifts.eu няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

www.all-gifts.eu има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.all-gifts.eu или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.all-gifts.eu, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

www.all-gifts.eu има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на www.all-gifts.eu, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги. www.all-gifts.eu не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.all-gifts.eu.

www.all-gifts.eu може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. www.all-gifts.eu не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.all-gifts.eu и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

www.all-gifts.eu не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.all-gifts.eu във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за www.all-gifts.eu.

Потребителят е длъжен да обезщети www.all-gifts.eu и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/ или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителя е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.all-gifts.eu в нарушение на закона, настоящите Условия за ползване, добрите нрави или Интернет етиката.

www.all-gifts.eu има право ежеседмично да праща писмо с новини до потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др.www.all-gifts.eu няма право да изпраща това писмо до потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.
 

ВРЪЩАНЕ НА ВЕЧЕ ЗАПЛАТЕНА И ПРИЕТА СТОКА

Необходимо е върнатата стока да е в добър търговски вид, което включва: оригинална опаковка/кутия, непремахнати етикети и стикери, да не е прана, гладена и носена
Да не са нанесени повреди причинени от неправилна експлоатация
Транспортните разходи за връщане/замяна на стока се поемат от клиента
Задължително условие е пратката да е изпратена с опция "Пратката да се прегледа от получателя" и да приеме стоката в случай, че всичко е наред.

Инструкции за връщане на продукти:

- Попълнете формата за връщане на продукти

- След като сте попълнили коректно формата за фръщане на покупка, наш сътрудник ще се свърже с Вас за да доуточним подробностите и/или ще получите директно на e-mail адрес, посочен от Вас във формата адрес и лице до което да изпратите стоката.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА
Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става само по банков път в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на пратката.
ИЗПРАТЕНИ ПРАТКИ ЗА ПЛАЩАНЕ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ!

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Условията за ползване могат да бъдат променяни по всяко време от www.all-gifts.eu, като същото се задължава да уведоми потребителя за промени в Условията за ползване, като публикува в сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то www.all-gifts.eu има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите към потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.


УВЕДОМЛЕНИЯ

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на услугите чрез сайта се извършват на телефоните/ адресите за контакти, обявени на видно място в сайта и респективно на посочените телефон/ адрес за контакт на потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН (NEWSLETTER)

При регистрация на профил в уеб сайта, всеки потребител отбелязва дали жела или не желае да получава информационен бюлетин съдържащ полезна информация свързана с уеб сайта, информация като: нови колекции, нови продукти, намалени продукти, оферта на седмицата, на деня и прочие, изготвени от екипа на www.all-gifts.eu. Информацията съдържаща се в бюлетина е изключително полезна, тъй като предлгани в магазина продукти са в ограничени количества. Всеки потребител, изявил желание да получава информационен бюлетин, има възможност да прекрати получаването му по всяко време, чрез линка намиращ се в най-долната част на информационния бюлетин.

Потребители, пазаруващи като гости се абонират автоматично за получаване на информационен бюлетин. По всяко време може да промените това, чрез линка намиращ се в най-долната част на информационния бюлетин.

Имейлите събрани при регистрация за информационния бюлетин няма да бъдат разкривани и/или продавани на трети страни.

Сългасявайки се с общите условия на онлайн магазина clothink.eu, декларирате че сте прочеили и се съгласявате и с общите условия по бонус програмта.


Собственикът на www.all-gifts.eu има право по всяко едно време да промени Общите условия без предупреждение, като се задължава да публикува на видимо място в сайта промените.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: